Editar pàgines d’arxiu en WordPress (Elementor)

person in black and white t-shirt using computer

Una pàgina d’arxiu de WordPress és una pàgina on s’hi mostren elements, com poden ser productes, notícies, esdeveniments, serveis, etc…

Es mostraran els elements en format de llista o bé de cuadrícula. Podem editar el contingut de la pàgina modificant la visualització de l’arxiu

Per a editar la pàgina d’arxiu, la opció més senzilla és:

  • Amb la sessió iniciada com a administrador del web, accedir a la pàgina en qüestió des de la secció frontal
  • A la part superior accedim al menú Edita amb l’Elementor > Arxiu Notícies

Un cop dins l’edició de la pàgina d’arxiu, el funcionament és el mateix que amb la resta de pàgines d’elementor. En finalitzar, sols cal desar els canvis

Open chat
Et puc ajudar?
Dualvic
Hola!
Com et puc ajudar?